PROCES

  • efectuarea masuratorilor la adresa obiectivului;
  • intocmire relevee la scara 1:50, 1:100 sau 1:200;
  • analiza documentatiei tehnice si corelarea cu situatia din teren;
  • planse propuneri/amenajari cu masuri pentru limitarea propagarii incendiului conform normativului de proiectare P118-99;
  • elaborare scenariu de securitate la incendiu conform prevederilor OMAI 129/2016;
  • intocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala „securitate la incendiu” pentru constructii;

 

 

INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

– proiectarea, in toate fazele (releveu, DTAC, PT), a instalatiilor cu rol de securitate la incendiu;

Tipuri de instalatii:

  • iluminat de securitate la incendiu;
  • instalatii de limitare si stingere a incendiului (hidranti interiori si exteriori, retea de sprinklere, grup de pompare, rezerva de apa, instalatie de desfumare);
  • instalatie de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului.