Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor
  • Elaborarea proiectului sistemului tehnic al instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Intocmire devize
  • Monitorizarea executiei proiectului

 

Instalarea si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera

  • Organizarea activitatii de instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Instalarea sistemelor si instalatiior de limitare si stingere a incendiilor
  • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Efectuarea verificarii curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor