RESURSE UMANE

  • Planificarea activitatilor;
  • Comunicarea cu angajatii;
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
  • Intocmirea documentelor de evidenta a personalului;
  • Gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
  • Organizarea recrutarii personalului;
  • Intocmirea registrului de evidenta a salariatilor;
  • Administrarea bazei de date a evidentei a personalului;
  • Intocmirea regulamentului intern;
  • Intocmirea fiselor de post.