Activitatea Mid Work Consulting vizeaza aplicarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) prin servicii complexe. Economisirea timpului si a altor resurse pe care noi le punem la dispozitie reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii pe care serviciile noastre le asigura.

Va oferim informatiile si solutiile cele mai actuale si precise din domeniul SSM si siguranta de care aveti nevoie atat in ceea ce priveste situatii specifice SSM cat si cele de control ale institutiilor abilitate.

Mid Work Consulting reprezinta partenerul pe care va puteti baza in situatiile vizate de prevederile SSM conforme cu LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.

 

INTOCMIREA ACTELOR DE AUTORITATE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM):

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca.

In orice loc autorizat de desfasurare a uneia sau a mai multor categorii de activitati profesionale, o astfel de evaluare stabileste gradul riscurilor in functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta a resurselor pentru masurile prioritare.

Exista numeroase metode si instrumente de evaluare a riscurilor ce pot fi clasificate in doua mari categorii: metode bazate pe liste de control a riscurilor (check-list-uri) si metode care permit stabilirea nivelului de risc pe post de lucru pe baza combinatiei intre gravitatea si frecventa consecintei maxime previzibile a actiunii factorului de risc asupra organismului uman.

Alegerea metodei de evaluare depinde de: tipul activitatii si al echipamentelor utilizate, numarul de lucratori implicati, conditiile de munca, caracteristicile particulare ale locului de munca si riscurile specifice.

Elaborarea, actualizarea si monitorizarea realizarii masurilor propuse in Planul de Prevenire si Protectie.

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia de a intocmi un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii.

Mid Work Consulting ofera consultanta in privinta realizarii planului adecvat de masuri de prevenire si protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM).

Mid Work Consulting asigura asistenta specializata in privinta elaborarii de instructiuni proprii ale angajatorului pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatate si securitate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca vizate.

Mid Work Consulting va asigura asistenta specializata necesara demersurilor de intocmire a unui necesar de documentatii cu caracter tehnic, de informare si de instruire a lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, conforme cu legislatia in vigoare si cu normele actuale privind calitatea mediului profesional.

Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate este o activitate specifica domeniului Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM) pentru care specialistii Mid Work Consulting va stau la dispozitie cu servicii pentru implementarea corecta si eficienta.

Participarea cu personal calificat la intrunirile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al societatii, daca societatea are un numar mai mare de 50 de angajati este asigurata de larga paleta de servicii in domeniul SSM oferite cu profesionalism de Mid Work Consulting.

Pentru a asigura verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti angajatii a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM, stabilite in fisa postului, Mid Work Consulting va sta la dispozitie cu suport al specialistilor privind implementarea masurilor si activitatilor specifice.

Mid Work Consulting dispune de resursele si personalul abilitat pentru a asigura elaborarea si verificarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca in conformitate cu normele in vigoare.

Prin serviciile ce privesc activitatile domeniului Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM), Mid Work Consulting va asigura consultanta privind  elaborarea si implementarea pasilor programului de instruire-testare la nivelul unitatii dumneavoastra, demersuri care va vor asigura eficienta aplicata prin acuratete si relevanta si prin economisirea de timp si alte resurse.

Specialistii Mid Work Consulting sunt cei care se pot ocupa cu promptitudine si responsabilitate de intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent precum si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui, masuri ce vor spori semnificativ siguranta unitatii vizate.

Zonele cu risc ridicat si specific sunt acele locuri sau sectoare din cadrul intreprinderii sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate. Stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific reprezinta un serviciu asigurat in mod profesionist de consultantii Mid Work Consulting in vederea prevenirii accidentelor de munca sau a altor evenimente ce pun in pericol sanatatea si integritatea fizica a personalului.

Stabilirea meseriilor si profesiilor care necesita autorizarea exercitarii lor este prevazuta in art. 13, lit. i) din Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, unde se precizeaza ca angajatorul are obligatia de a lua masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute de legislatie.

De asemenea, angajatorul este obligat sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute – conform art. 15, alin (1), pct. 12 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Angajatorul are, de asemenea, obligatia de a elabora instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de specificul activitatilor sale si le locurilor de munca aferente companiei.

Mid Work Consulting asigura prin serviciile sale in domeniul SSM Stabilirea meseriilor si profesiilor care necesita autorizarea exercitarii lor.

Potrivit art. 14 din HG nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, prin activitati specifice, printre care:

 1. a) asumarea de catre angajator, in conditiile art. 9 alin. (4) din Lege nr. 319/2006, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;
 2. b) desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;
 3. c) infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie;
 4. d) apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.

Printre activitatile de prevenire si protectie ce trebuie asigurate se numara:

 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.

Mid Work Consulting va sta la dispozitie astfel ca furnizor de servicii externe de prevenire si protectie precum Evidenta posturilor care necesita examene medicale.

Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor ce au drept obiectiv siguranta si securitatea la locul de munca reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu Echipament Individual de Protectie reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Colaborarea cu medicul de medicina a muncii in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Instruirea in domeniul SSM are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. Asigurarea efectuarii instruirii generale si avizarea la angajare a personalului asupra modului in care acesta corespunde cerintelor de securitate in munca reprezinta un serviciu de care specialistii Mid Work Consulting se ocupa in mod profesionist in conformitate cu legislatia in vigoare care prevede ca sarcina angajatorului - prin specialistii proprii sau prin servicii externe - este de a asigura prevenirea si protectia salariatilor, supravegherea sanatatii salariatilor si diminuarea riscului de accident si imbolnavire profesionala.

Instruirea in domeniul SSM se asigura in urmatoarele situatii:

 • In momentul angajarii.
 • In situatia schimbarii locului de munca sau a transferului.
 • Atunci cand se introduce un nou echipament sau se introduc modificari la cel curent.
 • La introducerea unei noi tehnologii sau proceduri de lucru.
 • La executarea unor lucrari speciale.

Instruirea trebuie sa fie mereu adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri.

Evaluarea cunostintelor dobandite de angajati in procesul de instruire prin examene, teste si probe practice reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca reprezinta documentul prin care se oficializeaza rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul SSM, cu indicarea materialului predat si a datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala SSM se realizeaza in baza Legii nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, a H.G. nr. 1.425 / 2006, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a instructiunilor proprii.

Fisa de instruire va fi pastrata de catre managementul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina a muncii.  Intocmirea fiselor individuale de instructaj SSM reprezinta un serviciu SSM de care Mid Work Consulting va avea grija pe timpul derularii contractuale.

Instruirea conducatorilor locurilor de munca in vederea efectuarii de catre acestia a instructajului la locul de munca si verificarea modului in care a fost efectuat acest instructaj reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Mid Work Consulting ofera printre serviciile specifice domeniului Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM) asistenta de specialitate in vederea efectuarii determinarilor de noxe chimice in colaborare cu laboratorul de toxicologie industriala, in vederea stabilirii masurilor specifice de protectia muncii.

Pentru evaluarea nivelurilor de zgomot la care sunt expusi membrii personalului lucrator, angajatorul trebuie sa foloseasca nivelul de expunere saptamanala la zgomot in locul nivelului de expunere zilnica la zgomot. Daca riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin mijloace tehnice, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor mijloace individuale de protectie auditiva. Mid Work Consulting asigura asistenta de specialitate in vederea efectuarii determinarilor precise de zgomot la locurile de munca.

Asistenta de specialitate in vederea intocmirii fiselor de post reprezinta, de asemenea, un serviciu specific domeniului SSM care intra in aria complexa de servicii asigurate de Mid Work Consulting si oferite cu experienta anilor de activitate de pe piata.

Intocmim urmatoarele registre de evidenta:

 • REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢA A ACCIDENTAŢILOR IN MUNCA
 • REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢA A ACCIDENTAŢILOR IN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU
 • REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢA A INCIDENTELOR PERICULOASE
 • REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢA A ACCIDENTELOR UŞOARE

Intocmirea de Registre unice de evidenta a accidentelor in munca este un serviciu ce revine in sarcina specialistilor MidWork Consulting in vederea asigurarii tuturor protocoalelor si regulamentelor ce tin de domeniului Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM) pe care le oferim drept servicii externe catre companii si institutii.

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe timpul controalelor si propunerea de masuri de prevenire si protectie revine in sarcina specialistilor Mid Work Consulting in vederea asigurarii tuturor protocoalelor si regulamentelor ce tin de domeniului Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM) pe care le oferim drept servicii externe catre companii si institutii.

Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 - 177 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare este o activitate desfasurata de specialistii Mid Work Consulting in vederea asigurarii celor mai complexe servicii privind Securitatea si Siguranta in Munca.

Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor se face impreuna cu expertiza oferita de consultantii nostri in teren in vederea asigurarii celor mai complexe servicii privind Securitatea si Siguranta in Munca.

Activitatea Mid Work Consulting vizeaza aplicarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) prin servicii complexe. Economisirea timpului si a altor resurse pe care noi le punem la dispozitie reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii pe care serviciile noastre le asigura. Va oferim informatiile si solutiile

Norma Metodologica de aplicare a Legii OMAI 163/2007, LG 307/2006, LG 481/2004. actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2010, cap. V, sectiunea 3, art. 90 alin (1) si (2) si art. 91 alin (1), prevede ca instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca