SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ianuarie 22, 2019

Activitatea Mid Work Consulting vizeaza aplicarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) prin servicii complexe. Economisirea timpului si a altor resurse pe care noi le punem la dispozitie reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii pe care serviciile noastre le asigura. Va oferim informatiile si solutiile cele mai actuale si precise din domeniul SSM si siguranta de care aveti nevoie atat in ceea ce priveste situatii specifice SSM cat si cele de control ale institutiilor abilitate. Mid Work Consulting reprezinta partenerul pe care va puteti baza in situatiile vizate de prevederile SSM conforme cu LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.   INTOCMIREA ACTELOR DE AUTORITATE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM): IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca. PLAN PREVENIRE SI PROTECTIE Elaborarea, actualizarea si monitorizarea realizarii masurilor propuse in Planul de Prevenire si Protectie. INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA DE REGLEMENTARI Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatate si securitate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca. INTOCMIREA NECESARULUI DE DOCUMENTATII Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. PROPUNEREA ATRIBUTIILOR SI RASPUNDERILOR Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate. PARTICIPARE LA INTRUNIRI DE COMITET Participarea cu personal calificat la intrunirile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al societatii, daca societatea are un numar mai mare de 50 de angajati. VERIFICAREA CUNOASTERII SI APLICARII PLANULUI DE PREVENIRE Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti angajatii a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM, stabilite in fisa postului. ELABORAREA TEMATICII PENTRU INSTRUIRE Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca. ELABORAREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii. INTOCMIREA PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL Intocmirea Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent precum si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. STABILIREA ZONELOR CU RISC Stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific. STABILIREA ZONELOR SEMNALIZATE Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar. STABILIREA PROFESIILOR CARE NECESITA AUTORIZARE Stabilirea meseriilor si profesiilor care necesita autorizarea exercitarii lor. EVIDENTA POSTURILOR CARE NECESITA EXAMENE MEDICALE Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PROTECTIE Monitorizarea functionarii sistemelelor si dispozitivelor de protectie a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTRLOR SUPLIMENTARE DE PROTECTIE Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu EIP. COLABORAREA CU MEDICINA MUNCII Colaborarea cu medicul de medicina a muncii in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie, daca este cazul. ASIGURAREA EFECTUARII INSTRUIRII GENERALE Asigurarea efectuarii instruirii generale si avizarea la angajare a personalului asupra modului in care acesta corespunde cerintelor de securitate in […]

Read more

INTOCMIREA FISELOR INDIVIDIUALE DE INSTRUCTAJ SU

ianuarie 22, 2019

Mid Work Consulting dispune de personal calificat si cu experienta in vedere intocmirii si actualizarii registrului de evidenta a pregatirii resurselor umane in privind Situatiile de Urgenta. Asiguram instruirea de personal lucrator in orice tip de unitate comerciala si orice tip de domeniu profesional.

Read more

PLANIFICARE EXERCITII SI APLICATII

ianuarie 22, 2019

Exercitiile privind modul de interventie in caz de urgente constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca. Alarmarea, evacuarea si interventia sunt aplicatiile care trebuie exersate in vederea pregatirii gestionarii situatiilor de urgenta. Exercitiile si aplicatiile se efectueaza in mod planificat iar evidenta lor se tine intr-un registru special. Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, in care se fac referiri despre obiectivele si scopul exercitiului dar si diverse mentiuni, aprecieri si constatari. Mid Work Consulting asigura prin experienta si expertiza specialistilor sai serviciu de consultanta privind intocmirea planificarii de exercitii si aplicatii pentru Situatii de Urgenta.

Read more

PLANUL DE EVACUARE AL PERSOANELOR

ianuarie 22, 2019

Una dintre principalele activitati ce trebuie pusa la punct in vederea pregatirii pentru eventuale situatii de urgenta consta in realizarea masurilor de evacuare dupa un plan a personalului si bunurilor materiale din incinta afectata de o situatie critica. Evacuarea este masura de protectie civila luata inaintea, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de urgenta ori la declararea starii de alerta, care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a angajatilor, a bunurilor materiale si dispunerea lor in zone care asigura conditii de protectie si supravietuire. Specialistii Mid Work Consulting asigura realizarea planului de evacuare al persoanelor si bunurilor in caz de urgenta si pregatirea necesara pentru aplicarea precisa si rapida a planului.

Read more

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUTIILE SI FUNCTIONAREA CELULEI DE URGENTA

ianuarie 22, 2019

O celula de Urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea managerului institutiei, ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta. Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii: – Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare de dezastre din   cadrul unitatii. – Organizeaza serviciul de urgenta, asigurand incadrarea formatiilor componente cu personalul si dotarea acestora cu aparatura si materialele specifice tipului de interventie pentru care au fost constituite.   – Executa pregatirea de protectie civila a formatiilor de lucru din serviciul de urgenta si a salariatilor, conform planului anual de pregatire aprobat si intocmit in baza dispozitiunii de pregatire emisa in baza ordinului prefectului / primarului, dupa caz. Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor. Pregatirea salariatilor va avea ca obiective: – Informarea cu privire la pericolele la care sunt expusi – Masurile de autoprotectie – Mijloacele de protectie puse la dispozitie – Drepturile si obligatiile ce le revin conform prevederilor legii precum si obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta. Membrii unei celule de urgenta sunt persoane incadrate cu atributii in domeniul protectiei civile astfel: – Membru cu probleme de organizare si pregatire pentru interventie – Membru cu probleme tehnice si de instiintare–alarmare – Membru cu probleme de adapostire si deblocare–salvare – Membru cu probleme de protectie N.B.C. si sanitare – Membru cu probleme logistice

Read more

RAPOARTE DE EVALUARE PERIODICE IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

ianuarie 22, 2019

Mid Work Consulting ofera sprijinul necesar prin experienta specialistilor de care dispunem pentru ca activitatea curenta a clientului sa se desfasoare in cele mai bune conditii iar in acest sens asiguram consultanta de specialitate privind intocmirea rapoartelor periodice de evaluare in domeniul prevenirii Situatiilor de Urgenta.

Read more