Orice activitate care presupune lucrul cu foc deschis se executa doar pe baza unui permis de lucru cu foc. Persoana responsabila de activitatea respectiva are obligatia de a obtine permisul de lucru cu foc, ce se intocmaste in dublu exemplar. Unul dintre exemplar va ramane la emitent iar al doilea se inmaneaza responsabilului echipei de lucru sau direct persoanei care executa lucrarea cu foc deschis.

Permisul de lucru cu foc deschis este valabil doar o zi. La terminarea lucrului, el va fi predat de catre executant emitentului. Responsabilul de activitate in care se executa lucrul cu foc deschis trebuie sa asigure pregatirea locului in care se executa lucrul, instruirea personalului care va lucra cu focul si controlul locului la finalul lucrarii.