O celula de Urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea managerului institutiei, ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.

Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii:

- Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare de dezastre din   cadrul unitatii.

- Organizeaza serviciul de urgenta, asigurand incadrarea formatiilor componente cu personalul si dotarea acestora cu aparatura si materialele specifice tipului de interventie pentru care au fost constituite.

 

- Executa pregatirea de protectie civila a formatiilor de lucru din serviciul de urgenta si a salariatilor, conform planului anual de pregatire aprobat si intocmit in baza dispozitiunii de pregatire emisa in baza ordinului prefectului / primarului, dupa caz. Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor.

Pregatirea salariatilor va avea ca obiective:

- Informarea cu privire la pericolele la care sunt expusi

- Masurile de autoprotectie

- Mijloacele de protectie puse la dispozitie

- Drepturile si obligatiile ce le revin conform prevederilor legii precum si obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta.

Membrii unei celule de urgenta sunt persoane incadrate cu atributii in domeniul protectiei civile astfel:

- Membru cu probleme de organizare si pregatire pentru interventie

- Membru cu probleme tehnice si de instiintare–alarmare

- Membru cu probleme de adapostire si deblocare–salvare

- Membru cu probleme de protectie N.B.C. si sanitare

- Membru cu probleme logistice