Activitatea Mid Work Consulting vizeaza aplicarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) prin servicii complexe. Economisirea timpului si a altor resurse pe care noi le punem la dispozitie reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii pe care serviciile noastre le asigura.

Va oferim informatiile si solutiile cele mai actuale si precise din domeniul SSM si siguranta de care aveti nevoie atat in ceea ce priveste situatii specifice SSM cat si cele de control ale institutiilor abilitate.

Mid Work Consulting reprezinta partenerul pe care va puteti baza in situatiile vizate de prevederile SSM conforme cu LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.

 

INTOCMIREA ACTELOR DE AUTORITATE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM):

 • IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR
  Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca.
 • PLAN PREVENIRE SI PROTECTIE
  Elaborarea, actualizarea si monitorizarea realizarii masurilor propuse in Planul de Prevenire si Protectie.
 • INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA DE REGLEMENTARI
  Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatate si securitate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca.
 • INTOCMIREA NECESARULUI DE DOCUMENTATII
  Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
 • PROPUNEREA ATRIBUTIILOR SI RASPUNDERILOR
  Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate.
 • PARTICIPARE LA INTRUNIRI DE COMITET
  Participarea cu personal calificat la intrunirile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al societatii, daca societatea are un numar mai mare de 50 de angajati.
 • VERIFICAREA CUNOASTERII SI APLICARII PLANULUI DE PREVENIRE
  Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti angajatii a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM, stabilite in fisa postului.
 • ELABORAREA TEMATICII PENTRU INSTRUIRE
  Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca.
 • ELABORAREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
  Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii.
 • INTOCMIREA PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL
  Intocmirea Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent precum si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.
 • STABILIREA ZONELOR CU RISC
  Stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific.
 • STABILIREA ZONELOR SEMNALIZATE
  Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar.
 • STABILIREA PROFESIILOR CARE NECESITA AUTORIZARE
  Stabilirea meseriilor si profesiilor care necesita autorizarea exercitarii lor.
 • EVIDENTA POSTURILOR CARE NECESITA EXAMENE MEDICALE
  Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
 • MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PROTECTIE
  Monitorizarea functionarii sistemelelor si dispozitivelor de protectie a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor.
 • IDENTIFICAREA ECHIPAMENTRLOR SUPLIMENTARE DE PROTECTIE
  Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu EIP.
 • COLABORAREA CU MEDICINA MUNCII
  Colaborarea cu medicul de medicina a muncii in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie, daca este cazul.
 • ASIGURAREA EFECTUARII INSTRUIRII GENERALE
  Asigurarea efectuarii instruirii generale si avizarea la angajare a personalului asupra modului in care acesta corespunde cerintelor de securitate in munca.
 • EVALUAREA CUNOSTINTELOR DOBANDITE¬† IN URMA INSTRUIRII
  Evaluarea cunostintelor dobandite de angajati in procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc.
 • INTOCMIRE FISE SSM
  Intocmirea fiselor individuale de instructaj SSM.
 • INSTRUIREA CONDUCATORILOR
  Instruirea conducatorilor locurilor de munca in vederea efectuarii de catre acestia a instructajului la locul de munca si verificarea modului in care a fost efectuat acest instructaj.
 • ASISTENTA DETERMINARE NOXE
  Asistenta de specialitate in vederea efectuarii determinarilor de noxe (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectia muncii).
 • ASISTENTA DETERMINARE NIVEL ZGOMOT
  Asistenta de specialitate in vederea efectuarii determinarilor de zgomot la locurile de munca.
 • ASISTENTA INTCOMIRE FISE POST
  Asistenta de specialitate in vederea intocmirii fiselor de post, daca este cazul.
 • INTOCMIRE REGISTRU UNIC
  Intocmirea de Registre unice de evidenta a accidentelor in munca.
 • INFORMARE AUPRA DEFICIENTELOR
  Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe timpul controalelor si propunerea de masuri de prevenire si protectie.
 • CERCETAREA EVENIMENTELOR
  Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 - 177 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
 • MONITORIZAREA IMPLEMENTARII MASURILOR DISPUSE
  Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.