Norma Metodologica de aplicare a Legii OMAI 163/2007, LG 307/2006, LG 481/2004. actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2010, cap. V, sectiunea 3, art. 90 alin (1) si (2) si art. 91 alin (1), prevede ca instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Tematica de instruire PSI presupune tematica generala si tematica specifica. Tematica specifica este cea care cuprinde modul de utilizare al mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca, cum sunt hidrantii stingatoarele portabile si instalatii speciale.