Mid Work Consulting reprezinta garantia de a fi in totala conformitate cu cerintele legale aflate in vigoare privind situatiile de urgenta (SU), acest domeniu fiind unul conex cu protectia muncii, sanatatea si securitatea in munca.

Asigurarea respectarii regulilor si cerintelor are drept rezultat reducerea semnificativa a riscurilor de incendii, accidente de munca si determina salvarea de vieti omenesti si de bunuri materiale precum si protejarea mediului.

 • SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  Activitatea Mid Work Consulting vizeaza aplicarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) prin servicii complexe. Economisirea timpului si a altor resurse pe care noi le punem la dispozitie reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii pe care serviciile noastre le asigura. Va oferim informatiile si solutiile

 • INTOCMIREA FISELOR INDIVIDIUALE DE INSTRUCTAJ SU

  Mid Work Consulting dispune de personal calificat si cu experienta in vedere intocmirii si actualizarii registrului de evidenta a pregatirii resurselor umane in privind Situatiile de Urgenta. Asiguram instruirea de personal lucrator in orice tip de unitate comerciala si orice tip de domeniu profesional.

 • PLANIFICARE EXERCITII SI APLICATII

  Exercitiile privind modul de interventie in caz de urgente constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca. Alarmarea, evacuarea si interventia sunt aplicatiile care trebuie exersate in vederea pregatirii gestionarii situatiilor de urgenta. Exercitiile si aplicatiile se efectueaza

 • PLANUL DE EVACUARE AL PERSOANELOR

  Una dintre principalele activitati ce trebuie pusa la punct in vederea pregatirii pentru eventuale situatii de urgenta consta in realizarea masurilor de evacuare dupa un plan a personalului si bunurilor materiale din incinta afectata de o situatie critica. Evacuarea este masura de protectie civila luata inaintea, pe timpul sau dupa producerea unei

 • REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUTIILE SI FUNCTIONAREA CELULEI DE URGENTA

  O celula de Urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea managerului institutiei, ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta. Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii: - Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare

 • RAPOARTE DE EVALUARE PERIODICE IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

  Mid Work Consulting ofera sprijinul necesar prin experienta specialistilor de care dispunem pentru ca activitatea curenta a clientului sa se desfasoare in cele mai bune conditii iar in acest sens asiguram consultanta de specialitate privind intocmirea rapoartelor periodice de evaluare in domeniul prevenirii Situatiilor de Urgenta.

 • MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

  Activitatile care fac parte din domeniul prevenirii situatiilor de urgenta necesita un proces permanent de imbunatatire si asigurarea implementarii corecte. Activitatea de instruire a angajatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor reprezinta principalul proces de pregatire privind cunoasterea si respectarea legislatiei si a masurilor eficiente. Activitatea de instruire si informare in

 • PROCEDURI SU

  In functie de natura situatiei de urgenta cu care se poate confrunta un colectiv la locul de munca, exista proceduri specifice, reglementare de lege, prin care preventia, instruirea si actionarea cu mijloace specifica reprezinta principalele activitati ce tin de astfel de proceduri. Mid Work Consulting va sta la dispozitie cu

 • PROCEDURA PERMIS LUCRU CU FOC DESCHIS

  Orice activitate care presupune lucrul cu foc deschis se executa doar pe baza unui permis de lucru cu foc. Persoana responsabila de activitatea respectiva are obligatia de a obtine permisul de lucru cu foc, ce se intocmaste in dublu exemplar. Unul dintre exemplar va ramane la emitent iar al doilea

 • TEMATICA DE INSTRUIRE

  Norma Metodologica de aplicare a Legii OMAI 163/2007, LG 307/2006, LG 481/2004. actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2010, cap. V, sectiunea 3, art. 90 alin (1) si (2) si art. 91 alin (1), prevede ca instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca

 • INSTRUCTIUNI PSI

  Conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, toti lucratorii unei unitati trebuie sa raspunda de respectarea masurilor de aparare impotiva incendiilor si de indeplinirea obligatiilor ce le revin. Potrivit articolelor 23 si 33-35 din Normele Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si intrenelor nr. 163/2007,

 • ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

  Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita angajatilor ca, pe baza instruirii in prealabil si beneficiind de mijloace tehnice, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea personalului, evacuarea si salvarea bunurilor materiale, precum si pentru

 • INSTRUIREA PERSONALULUI

  Conform Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor - OMAI nr. 712/2005, Cap. II, art. 6. - alin. (1), „instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentã se realizeazã prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice” Activitatea de instruire a angajatilor

 • NUMIRE CADRU TEHNIC

  Legea nr. 481/2004 rep. si Legea nr. 307/2006 stabilesc ca personalul specializat, „cadru tehnic PSI” sau „inspector de protectie civila” se numesc prin „dispozitia scrisa a angajatorului” si se comunica structurilor locale ale autoritatilor competente. Schimbarea din functie a cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicata

 • ATRIBUTII PERSONAL PE LINIA SITUATIILOR DE URGENTA

  In conformitate cu Legislatia in vigoare si prevederile PSI, Mid Work Consulting asigura asistenta si consultanta privind stabilirea si impartirea atributiilor personalului pe linia situatiilor de urgenta. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor / organizatiilor, manageri sau patroni. Conducerea