INTOCMIREA FISELOR INDIVIDIUALE DE INSTRUCTAJ SU

ianuarie 22, 2019

Mid Work Consulting dispune de personal calificat si cu experienta in vedere intocmirii si actualizarii registrului de evidenta a pregatirii resurselor umane in privind Situatiile de Urgenta. Asiguram instruirea de personal lucrator in orice tip de unitate comerciala si orice tip de domeniu profesional.

Read more

PLANIFICARE EXERCITII SI APLICATII

ianuarie 22, 2019

Exercitiile privind modul de interventie in caz de urgente constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca. Alarmarea, evacuarea si interventia sunt aplicatiile care trebuie exersate in vederea pregatirii gestionarii situatiilor de urgenta. Exercitiile si aplicatiile se efectueaza in mod planificat iar evidenta lor se tine intr-un registru special. Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, in care se fac referiri despre obiectivele si scopul exercitiului dar si diverse mentiuni, aprecieri si constatari. Mid Work Consulting asigura prin experienta si expertiza specialistilor sai serviciu de consultanta privind intocmirea planificarii de exercitii si aplicatii pentru Situatii de Urgenta.

Read more

PLANUL DE EVACUARE AL PERSOANELOR

ianuarie 22, 2019

Una dintre principalele activitati ce trebuie pusa la punct in vederea pregatirii pentru eventuale situatii de urgenta consta in realizarea masurilor de evacuare dupa un plan a personalului si bunurilor materiale din incinta afectata de o situatie critica. Evacuarea este masura de protectie civila luata inaintea, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de urgenta ori la declararea starii de alerta, care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a angajatilor, a bunurilor materiale si dispunerea lor in zone care asigura conditii de protectie si supravietuire. Specialistii Mid Work Consulting asigura realizarea planului de evacuare al persoanelor si bunurilor in caz de urgenta si pregatirea necesara pentru aplicarea precisa si rapida a planului.

Read more

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUTIILE SI FUNCTIONAREA CELULEI DE URGENTA

ianuarie 22, 2019

O celula de Urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea managerului institutiei, ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta. Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii: – Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare de dezastre din   cadrul unitatii. – Organizeaza serviciul de urgenta, asigurand incadrarea formatiilor componente cu personalul si dotarea acestora cu aparatura si materialele specifice tipului de interventie pentru care au fost constituite.   – Executa pregatirea de protectie civila a formatiilor de lucru din serviciul de urgenta si a salariatilor, conform planului anual de pregatire aprobat si intocmit in baza dispozitiunii de pregatire emisa in baza ordinului prefectului / primarului, dupa caz. Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor. Pregatirea salariatilor va avea ca obiective: – Informarea cu privire la pericolele la care sunt expusi – Masurile de autoprotectie – Mijloacele de protectie puse la dispozitie – Drepturile si obligatiile ce le revin conform prevederilor legii precum si obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta. Membrii unei celule de urgenta sunt persoane incadrate cu atributii in domeniul protectiei civile astfel: – Membru cu probleme de organizare si pregatire pentru interventie – Membru cu probleme tehnice si de instiintare–alarmare – Membru cu probleme de adapostire si deblocare–salvare – Membru cu probleme de protectie N.B.C. si sanitare – Membru cu probleme logistice

Read more

RAPOARTE DE EVALUARE PERIODICE IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

ianuarie 22, 2019

Mid Work Consulting ofera sprijinul necesar prin experienta specialistilor de care dispunem pentru ca activitatea curenta a clientului sa se desfasoare in cele mai bune conditii iar in acest sens asiguram consultanta de specialitate privind intocmirea rapoartelor periodice de evaluare in domeniul prevenirii Situatiilor de Urgenta.

Read more

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

ianuarie 22, 2019

Activitatile care fac parte din domeniul prevenirii situatiilor de urgenta necesita un proces permanent de imbunatatire si asigurarea implementarii corecte. Activitatea de instruire a angajatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor reprezinta principalul proces de pregatire privind cunoasterea si respectarea legislatiei si a masurilor eficiente. Activitatea de instruire si informare in domeniul SU presupune actiunea permanenta de insusire si formare a deprinderilor necesare personalului in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta la locul de munca. Mid Work Consulting ofera sprijinul necesar prin experienta specialistilor de care dispunem pentru ca activitatea curenta a clientului sa se desfasoare in cele mai bune conditii de siguranta, conforme legislatiei si care preintampina riscuri majore.

Read more