Servicii Situatii de urgenta

 • intocmirea documentatiei specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (intocmirea actelor de autoritate in domeniu)
 • asigurarea de consultanta/ asistenta tehnica in domeniul situatiilor de   urgenta
 • planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
  • organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
  • instruirea salariatilor in domeniul apararii incendiilor
  • efectuarea exercitiilor
  • efectuarea controalelor interne privind modul de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor Elaborarea documentelor specifice in domeniul protectiei civile
 • Organizarea masurilor de protectie civila
 • Consilierea conducerii institutiei pe problem de protective civila

Monitorizarea realizarii masurilor de protectie civila

 • - Intocmirea planurilor de interventie
 • - intocmirea planurilor de evacuare
 • - obtinere punct de vedere din parte ISU Dobrogea
 • - asistenta tehnica de specialitate in domeniul situatiilor de urgenta
 • - intocmire scenariu  de Securitate la incendiu
 • - Verificarea proiectului + referat la cerinta esentiala “ B” Securitate la incendiu

-Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor cu  exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera

 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic al instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Intocmire devize
 • Monitorizarea executiei proiectului

- Instalarea si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu  exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera

 • Organizarea activitatii de instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Instalarea sistemelor si instalatiior de limitare si stingere a incendiilor
 • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Efectuarea verificarii curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

 

- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor

 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de stingere automata a incendiului
 • Elaborarea proiectului sistemului de stingere automata a incendiului
 • Intocmire devize
 • Monitorizarea executiei proiectului

- Instalarea si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor

 • Instalarea sistemelor si instalatiior de limitare si stingere a incendiilor
 • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Efectuarea verificarii curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
 • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de  incendiu

 • Elaborarea specificatiei tehnico operative a sistemului de Securitate
 • Elaborarea solutiei tehnice si a proiectului  sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea solutiei tehnice si a proiectului  sistemului tehnic de detectare, semnalizare, alarmare la incendiu
 • Elaborarea solutiei tehnice si a proiectului sistemului tehnic de stingere automata a incendiului
 • Intocmire devize
 • Monitorizarea executiei proiectului

- Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de  incendiu

 • Pregatirea lucrarilor de instalare a sisemelor de Securitate
 • Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de Securitate
 • Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de Securitate
 • Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si controlul accesului,
 • Instalarea sistemelor tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
 • Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis TVCI
 • Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
 • Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie, efractie si control acces
 • Punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
 • Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de TVCI
 • Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de monitorizare
 • Asigurarea service-ului pentru sistemele tehnice de detectie, efractie si control acces
 • Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
 • Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele TVCI
 • Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de monitorizare

- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare

 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului ethnic de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Elaborarea proiectului sistemului de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

- Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului

 • Organizarea activitatii de instalare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Instalarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Identificarea tipurilor de cosuri de fum
 • Identificarea combustibililor si aplicarea teoriei arderii
 • Identificarea riscurilor de incendiu si intoxicari
 • Alegerea metodei de curatare si a instrumentelor de lucru
 • Curatarea cosului
 • Curatarea focarelor si a drumurilor de fum ale cazanelor
 • Curatarea hotelor, tubulaturilor si ventilatoarelor
 • Folosirea substantelor de curatare
 • Curatarea ventilatiilor
 • Completarea documentelor specific
 • INTOCMIREA FISELOR INDIVIDIUALE DE INSTRUCTAJ SU

  Mid Work Consulting dispune de personal calificat si cu experienta in vedere intocmirii si actualizarii registrului de evidenta a pregatirii resurselor umane in privind Situatiile de Urgenta. Asiguram instruirea de personal lucrator in orice tip de unitate comerciala si orice tip de domeniu profesional.

 • PLANIFICARE EXERCITII SI APLICATII

  Exercitiile privind modul de interventie in caz de urgente constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca. Alarmarea, evacuarea si interventia sunt aplicatiile care trebuie exersate in vederea pregatirii gestionarii situatiilor de urgenta. Exercitiile si aplicatiile se efectueaza

 • PLANUL DE EVACUARE AL PERSOANELOR

  Una dintre principalele activitati ce trebuie pusa la punct in vederea pregatirii pentru eventuale situatii de urgenta consta in realizarea masurilor de evacuare dupa un plan a personalului si bunurilor materiale din incinta afectata de o situatie critica. Evacuarea este masura de protectie civila luata inaintea, pe timpul sau dupa producerea unei

 • REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUTIILE SI FUNCTIONAREA CELULEI DE URGENTA

  O celula de Urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea managerului institutiei, ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta. Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii: - Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare

 • RAPOARTE DE EVALUARE PERIODICE IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

  Mid Work Consulting ofera sprijinul necesar prin experienta specialistilor de care dispunem pentru ca activitatea curenta a clientului sa se desfasoare in cele mai bune conditii iar in acest sens asiguram consultanta de specialitate privind intocmirea rapoartelor periodice de evaluare in domeniul prevenirii Situatiilor de Urgenta.

 • MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

  Activitatile care fac parte din domeniul prevenirii situatiilor de urgenta necesita un proces permanent de imbunatatire si asigurarea implementarii corecte. Activitatea de instruire a angajatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor reprezinta principalul proces de pregatire privind cunoasterea si respectarea legislatiei si a masurilor eficiente. Activitatea de instruire si informare in

 • PROCEDURI SU

  In functie de natura situatiei de urgenta cu care se poate confrunta un colectiv la locul de munca, exista proceduri specifice, reglementare de lege, prin care preventia, instruirea si actionarea cu mijloace specifica reprezinta principalele activitati ce tin de astfel de proceduri. Mid Work Consulting va sta la dispozitie cu

 • PROCEDURA PERMIS LUCRU CU FOC DESCHIS

  Orice activitate care presupune lucrul cu foc deschis se executa doar pe baza unui permis de lucru cu foc. Persoana responsabila de activitatea respectiva are obligatia de a obtine permisul de lucru cu foc, ce se intocmaste in dublu exemplar. Unul dintre exemplar va ramane la emitent iar al doilea

 • INSTRUCTIUNI PSI

  Conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, toti lucratorii unei unitati trebuie sa raspunda de respectarea masurilor de aparare impotiva incendiilor si de indeplinirea obligatiilor ce le revin. Potrivit articolelor 23 si 33-35 din Normele Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si intrenelor nr. 163/2007,

 • ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

  Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita angajatilor ca, pe baza instruirii in prealabil si beneficiind de mijloace tehnice, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea personalului, evacuarea si salvarea bunurilor materiale, precum si pentru

 • INSTRUIREA PERSONALULUI

  Conform Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor - OMAI nr. 712/2005, Cap. II, art. 6. - alin. (1), „instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentã se realizeazã prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice” Activitatea de instruire a angajatilor

 • NUMIRE CADRU TEHNIC

  Legea nr. 481/2004 rep. si Legea nr. 307/2006 stabilesc ca personalul specializat, „cadru tehnic PSI” sau „inspector de protectie civila” se numesc prin „dispozitia scrisa a angajatorului” si se comunica structurilor locale ale autoritatilor competente. Schimbarea din functie a cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicata

 • ATRIBUTII PERSONAL PE LINIA SITUATIILOR DE URGENTA

  In conformitate cu Legislatia in vigoare si prevederile PSI, Mid Work Consulting asigura asistenta si consultanta privind stabilirea si impartirea atributiilor personalului pe linia situatiilor de urgenta. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor / organizatiilor, manageri sau patroni. Conducerea

 • REGLEMENTAREA FUMATULUI

  Spatiul destinat fumatorilor trebuie sa corespunda normelor de siguranta prevazute de legislatie iar fumatul in sine reprezinta o activitate precis reglementata atat in spatiul public cat si la locul de munca. Exista locuri ce prezinta un grad mare de risc de incendiu care trebuie marcate corespunzator cu indicator “Fumatul interzis”

 • GESTIONAREA DE DESEURI

  Unele activitati economice sau industriale sunt generatoare de deseuri iar gestionarea lor presupune aplicarea unui set procedural complex si bine pus la punct, in functie de natura deseurilor, de cantitatea si regularitatea cu care sunt generate si de riscul pe care acestea il reprezinta pentru mediu si activitatea umana. Mid

 • PUNCTELE VULNERABILE

  Printre serviciile conexe oferite de Mid Work Consulting in domeniul SU se regasesc si instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru punctele vulnerabile la incendii si instalatiile cu astfel de risc. Printre principalele activitati activitatile vizate sunt stabilirea zonelor cu pericol de explozie, daca este cazul si stabilirea masurilor pentru limitarea

 • LUCRU CU FOC DESCHIS

  Executantul activitatilor ce presupune lucrul cu foc deschis are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor echipamente si aparate in buna stare de functionare.Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. In timpul executarii lucrarii trebuie sa se

 • CAILE DE ACCES

  Asigurarea cailor de acces, evacuare si interventie reprezinta un aspect foarte important si bine determinat in cadrul activitatilor de prevenire a incendiilor. In Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, sectiunea 4 referitoare la cai de acces, evacuare si interventie, art. 23 alin (1) si (2) se stipuleaza urmatoarele: