Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de stingere automata a incendiului
  • Elaborarea proiectului sistemului de stingere automata a incendiului
  • Intocmire devize
  • Monitorizarea executiei proiectului

Instalarea si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare a incendiilor

  • Instalarea sistemelor si instalatiior de limitare si stingere a incendiilor
  • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Efectuarea verificarii curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor